Φροντίδα για ποιότητα ζωής

 
Ο Φούρνος Σαχινίδη συμβαδίζει με τις υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών εξασφαλίζοντάς τους υψηλού επιπέδου προστασία όσον αφορά την παρουσία συστατικών που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες.
 
Αλλεργιογόνα
Τον Νοέμβριο του 2011 θεσπίστηκε ο Κανονισμός 1169//2011 που περιλαμβάνει τις 14 ουσίες που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές την ύπαρξη τους στις περιπτώσεις που αποτελούν συστατικά ενός τροφίμου και αυτές οι ουσίες ονομάζονται Αλλεργιογόνα.
 
Σε περίπτωση που έχετε αλλεργίες ή δυσανεξίες σε κάποια συστατικά μπορείτε να απευθυνθείτε στους υπαλλήλους της επιχείρησης, διαφορετικά παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον πίνακα αλλεργιογόνων.